ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |  S  | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S

Published On  05.03.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

Streaming media

เป็นเทคโนโลยีที่สามารถ เล่น เพลง วีดีโอ และ ข้อมูลแบบแอนนิเมชั่น โดยส่งผ่านอินเตอร์เน็ตในเวลาแบบ real time คือไม่ต้องรอการดาวน์ โหลดข้อมูลทั้งหมดมาก่อน  Client หรือผู้เล่นจะสามารถเล่นไฟล์ ได้ในทันทีที่ยังมีกระบวนการของการส่งอยู่ 

 

แหล่งอ้างอิง

http://www.gotoknow.org/posts/264150

http://whatis.techtarget.com/definition/streaming-media