ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |  S  | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S

Published On  10.03.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

Supply Chain Management

คือ การรวบรวมวิธีการบริหารการจัดการ ตั้งแต่แผนงาน การปฏิบัติ การควบคุมข้อมูลสารสนเทศ วัตถุดิบ และบริการต่างๆ ตั้งแต่การผลิต การจัดส่งสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าถึงลูกค้าโดยเน้นที่การสั่งวัตถุดิบ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปอย่างราบรื่น
 
ที่มา What is supply chain management,Michigan State University (http://supplychain.broad.msu.edu/msscm/definition/)