ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L |  M  | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

M

Published On  20.05.2014 (9 ปีที่ผ่านมา)

MIME

MIME : Multipurpose Internet Mail Extensions เป็นมาตรฐานที่ทำให้สามารถส่งข้อความที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของ ASCII และข้อมูลอื่นๆที่ไม่ใช่ข้อความไปใน email ได้ เช่น การส่งข้อความที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ การส่งภาพนิ่ง เสียง หรือ วิดีโอ เป็นต้น