ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L |  M  | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

M

Published On  20.05.2014 (9 ปีที่ผ่านมา)

MCRS

MCRS : MoReq2010® compliant records system เป็น Specification ข้อกำหนดวิธีที่ record system ตามมาตรฐาน ควรจะดำเนินการและทำงานร่วมกันได้ ในขณะที่การสร้างวิธีการพื้นฐานของมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในการบริหารจัดการ record MoReq ถูกพัฒนาขึ้นโดย DLM Forum