ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H |  I  | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

I

Published On  20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

IETF

IETF : Internet Engineering Task Force เป็นหน่วยงานที่พัฒนามาตรฐานโปรโตคอลสำหรับการทำงานของอินเตอร์เน็ตเช่น TCP/IP เพื่อส่งเสริมการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ