ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H |  I  | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

I

Published On  20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

IDN

IDN : Internationalized Domain Name คือชื่อโดเมนที่เป็นตัวอักษรที่ไม่ใช่อักษรโรมัน เช่น http://ก๋วยเตี๋ยว.com ซึ่งจะปรากฎอยู่ที่ระดับใดของชื่อโดเมนก็ได้ ปัจจุบันมีผู้จดIDN TLD  แล้วพอสมควร เช่น  شبكة . (.web) .游戏 (.games) และ .сайт (.site) .онлайн