ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H |  I  | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

I

Published On  20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

ICANN

ICANN : The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับชื่อโดเมนของโลก กำเนิดขึ้นเมื่อ15 ปีที่แล้ว และปัจจุบันมีการบริหารแบบ multi-stakeholders เพื่อเน้นการมีส่วนร่วม​ Internet community