ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D |  E  | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E

Published On  20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

EPP

EPP : Extensible Provisioning Protocol เป็นโปรโตคอลในการลงทะเบียนหน่วยข้อมูล (object) ในระบบฐานข้อมูล และมีชุดคำสั่งเพื่อสามารถจัดการหน่วยข้อมูลนั้นได้เช่น การสร้าง การตรวจสอบ การแก้ไข เป็นต้น ซึ่ง EPP ถูกนำมาใช้ในการจดทะเบียนโดเมนของ registrar กับ registry เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการถูกโจรกรรมโดเมนเช่น โดเมนจะย้ายไป registrar อื่นได้ registrar นั้นต้องรู้ Auth-Info Code ของโดเมน