ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |  W  | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

W

Published On  17.07.2012 (8 ปีที่ผ่านมา)

Wallet

เป็นโปรแกรมในเว็บบราวเซอร์ (heiper application) ที่ช่วยในการเข้ารหัสและส่งผ่านข้อมูล บัตรเคดิตเพื่อใช้ชำระเงินในการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต โดยร้านค้าจะส่งต่อข้อมูลเพื่อการตรวจสอบและ ขอตัดชำระเงินไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทที่ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิก