ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I |  J  | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

J

Published On  17.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Joint Electronic Payments Initiative (JEPI)

เป็นมาตรฐานกลางที่จัดทำขึ้นโดยWorld Wide Web (W3c) และ Commercenet โดยพยายามที่จะให้เป็นมาตรฐานกลางของระบบการชำระเงินบนอินเตอร์ สำหรับด้านผู้ซื้อ JEIP จะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อกับโปรแกรมบราวเซอร์และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์(wallet) เพื่อให้สามารถทำงาน ได้กับโปรโตคอลหลายๆ แบบที่มีอยู่ในปัจจุบันในด้านของร้านค้า JEPI จะดูแลจัดการใน network layer และ transport layer เพื่อให้รายการที่ส่งผ่านนั้นมีการใช้โปรโตคอลในการชำระเงินที่เหมาะสม