ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E |  F  | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

F

Published On  06.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

F-Commerce

เอฟ คอมเมิร์ซ หมายถึง รูปแบบการซื้อขายบนโลกออนไลน์โดยผ่าน Facebook ทั้งในรูปแบบของ Marketplace หรือในรูปแบบของแบรนด์ที่มีการทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายผ่านเว็บไซต์ต่างๆทั่วโลก ซึ่งเราเห็นกันได้ชัดเจนจาก Fan Page ที่ใช้ Facebook เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์