ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M |  N  | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

N

Published On  06.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Nagware, begware หรือ Annoyware

แน็กแวร์ เบ็กแวร์ หรือแอนนอยแวร์ เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบของ shareware ซึ่งจะมีระบบเตือนให้ผู้ใช้ทำการลงทะเบียนเพื่อเสียค่าธรรมเนียมในการใช้งานซอฟต์แวร์  โดยระบบเตือนนี้อาจจะมาในรูปแบบที่ปรากฎขึ้นที่หน้าจอของผู้ใช้งานแล้วปิดลงในทันที หรือ เป็นข้อความที่ขึ้นที่หน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้งานรอเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนจะสามารถใช้งานต่อไปได้ ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรม WinRAR, WinZip, mIRC และ BitDefender