ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |  S  | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S

Published On  06.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Software as a Service

รูปแบบการกระจายซอฟต์แวร์ที่ให้แอพพลิเคชั่นถูกเป็นเจ้าของโดยผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และพร้อมให้ลูกค้าใช้งานผ่านทางระบบเน็ตเวิร์ก โดยทั่วไปคือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต