ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O |  P  | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P

Published On  08.10.2013 (10 ปีที่ผ่านมา)

Portlet

Portlet เป็นพื้นที่ ที่ใช้สร้าง เพิ่ม และแสดงผลเนื้อหา โดย Portlet สามารถถูกเพิ่มลงไปทางซ้ายหรือทางขวาของส่วนเนื้อหาหลักที่อยู่ตรงกลาง  Portlet สามารถบรรจุเนื้อหาได้มากมายมหาศาลที่ผันแปรตาม ข่าว เหตุการณ์ ปฏิทิน RSS feed ข้อมูล ข้อความที่ถูกรวบรวมต่างๆ เราสามารถตั้งค่านโยบายและคุณสมบัติเพื่อการแสดง Portlet ได้อีกด้วย