ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

Published On  30.09.2013 (10 ปีที่ผ่านมา)

Data Loss Protection

Data Loss Protection (DLP)  อธิบายได้ว่าเป็นชุดของเทคโนโลยีและเทคนิคการตรวจสอบเพื่อใช้จำแนกเนื้อหาของสารสนเทศที่ถูกบรรจุอยู่ภายในรูปวัตถุ เช่น ไฟล์ อีเมล packet แอพพลิเคชัน หรือ ที่จัดเก็บข้อมูล ในขณะที่ส่วนที่เหลือในที่จัดเก็บข้อมูล ที่ถูกใช้ในการใช้งานหรือในขณะส่งผ่านในเครือข่าย

เครื่องมือ DLP ยังมีความสามารถในการสร้าง รายงาน log จำแนก ย้าย ติดป้าย เข้ารหัส เพื่อประยุกต์กับการจัดการกับการป้องกันสิทธิในการเข้าถืงข้อมูลขององค์กร

ที่มา: Gartner IT glossary (http://www.gartner.com/it-glossary/data-loss-protection-dlp/)