ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D |  E  | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E

Published On  08.07.2013 (10 ปีที่ผ่านมา)

e-Currency

e-Currency

e-Currency หรือย่อมาจาก electrical currency หรือ มีอีกความหมายใกล้เคียงให้เรียกอีก เช่น e-Money, electronic cash, digital money, digital cash หรือ digital currency ซึ่ง e-Currency คือ สกุลเงินที่ใช้สำหรับทำธุรกรรมการเงินทางอินเทอร์เน็ตนั่นเอง ซึ่งรวมถึงระบบบัตรเครดิต และ online banking ด้วยเช่นกัน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: http://www.e-currencystore.com/