ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

Published On  02.05.2013 (10 ปีที่ผ่านมา)

Data leak prevention (DLP)

 

Data Leak Prevention (DLP) คือกลุ่มเทคโนโลยีต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์หลักคือ การป้องกันการสูญหายของสารสนเทศที่มีความสำคัญ ที่เกิดจากการส่งผ่านข้อมูลของหน่วยงานผ่านเครือข่ายที่ไม่น่าเชื่อถือ ด้วยการโฟกัสไปที่ตำแหน่งของข้อมูล การจำแนกประเภท และ การเฝ้าระวัง การใช้หรือการเคลื่อนไหวของสารสนเทศสำคัญเหล่านั้นให้ดำเนินไปอย่างปกติตามที่ควรจะเป็น เทคโนโลยีเหล่านี้ยังสามารถช่วยให้องค์กร ควบคุมไม่ให้เกิดการรั่วไหลของสารสนเทศและยังช่วยให้ทราบว่ามีสารสนเทศอะไรเกิดขึ้นบ้างในแต่ละวันอีกด้วย