ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O |  P  | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P

Published On  10.02.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)

PUK - Personal Unblock Key

 

PUK - Personal Unblock Key หรือ PUC - Personal Unblock Code เป็นรหัสที่ใช้กับระบบของโทรศัพท์มือถือ เพื่อ reset PIN ในกรณีที่ PIN หายหายหรือลืม เช่นถ้าหากใส่ PIN ผิดติดต่อกัน 3 ครั้ง SIM จะ Lock และต้องใช้ PUK ในการ reset Pin และถ้าหากใส่ PUK ผิดติดต่อกัน 10 ครั้งจะทำให้ SIM นั้น lock อย่างถาวร 
 
PUC (PUK) เป็นรหัสที่ผูกติดมากกับ SIM ซึ่ง Service Provider เป็นคนใส่มาให้