ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O |  P  | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P

Published On  10.02.2013 (9 ปีที่ผ่านมา)

PIN - Personal Identification Number

 

PIN - Personal Identification Number คือเลขรหัสลับที่ใช้ระหว่างระบบและผู้ใช้งาน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบ ส่วนใหญ่จะต้องใช้คู่กับ Identification ที่ไม่ลับด้วย เช่น ชื่อลูกค้า หมายเลขบนบัตรเครดิต หรือ  username ดังนั้นมีเพียงแค่ PIN อย่างเดียวจะไม่เพียงพอให้เข้าสู่ระบบได้