ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O |  P  | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P

Published On  10.02.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)

PGP - Pretty Good Privacy

 

PGP หรือ Pretty Good Privacy เป็นวิธีการเข้ารหัสลับและถอดรหัสลับข้อมูล ซึ่งทำให้เกิดการรักษาความลับและความเป็นต้นฉบับของเอกสารเอาไว้ได้ในการติดต่อสื่อสารกัน   PGP ใช้หลักการ Public key และ Private key ในการเข้าและถอดรหัสเช่นเดียวกับ PKI   แต่แตกต่างจาก PKI ที่ปล่อยหน้าที่การพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของ publick key ไว้กับ user โดยการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ภายใน Web of Trust ในขณะที่ PKI จะใช้ CA เป็นบุคคลที่สามในการยืนยันความน่าเชื่อถือของ Public Key