ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N |  O  | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

O

Published On  17.01.2013 (12 ปีที่ผ่านมา)

ORFT

 

ORFT (Online Retail Funds Transfer)
 
การโอนเงินรายย่อยทีละรายการไปยังธนาคารอื่นแบบออนไลน์ ผ่านตู้ ATM, Internet, Mobile หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร
 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง: ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)