ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |  V  | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

V

Published On  11.01.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)

Virut

เป็นมัลแวร์ประเภท Botnet ที่ติดในระบบปฏิบัติการวินโดว์ส มีจุดประสงค์หลักเพื่อใช้ดาวน์โหลดและติดตั้งมัลแวร์อื่นๆ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดมัลแวร์นี้
Ref: hxxp://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?name=win32%2fvirut