ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I |  J  | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

J

Published On  04.01.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)

jQuery

Jquery เป็น Open Source JavaScript Library ซึ่งถูกออกแบบมาให้การเรียกใช้คำสั่ง JavaScript ที่ยากๆนั้นให้สามารถเขียนได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว สะดวก ในการเรียกใช้งาน ไม่ว่าจะเป้นการอ้างอิงถึงส่วนต่างๆของเอกสาร การเรียก DOM element การสร้างรูปแบบการแสดงผลที่สวยงาม และการใช้งาน Ajax ได้ถูกรวบรวมอยู่ใน Jquery ทั้งสิ้น