ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

Published On  20.11.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

decryption

 

 

Decryption คือ กระบวนการถอดรหัสข้อความลับ ให้กลับมาเป็นข้อความสารสนเทศทั่วไปที่สามารถเข้าใจได้