ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |  S  | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S

Published On  24.10.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Script Kiddies

Script Kiddies คือแฮกเกอร์มือใหม่ที่ยังขาดความชำนาญในการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ โดยปกติแล้ว Script Kiddies จะใช้โปรแกรมเจาะระบบที่ถูกพัฒนาโดย Hacker ที่มีความชำนาญสูงมาใช้เจาะระบบคอมพิวเตอร์ที่ตัวเองสนใจด้วยความอยากรู้อยากเห็น หรือทดลองความรู้ในการเจาะระบบของตนเอง

ที่มา: SANS Institure, http://www.giac.org/paper/gsec/244/script-kiddies-what-doing/100752