ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

Published On  23.10.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

ดาต้า เอ็นทรี

 

 Data entry
               คือการบันทึกข้อมูล, การบันทึกข้อมูลเข้าสู่สื่อบันทึกหรือเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการป้อนข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์ การสแกน เป็นต้น

ที่มา;  http://www.com5dow.com/