ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |  S  | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S

Published On  17.10.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Steganography

เทคนิคในการซ่อนข้อมูลที่ ต้องการรักษาความลับไว้ในข้อมูลอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่า ผู้ที่ไม่รู้วิธีซ่อนข้อมูลจะไม่สามารถอ่านข้อมูลที่ซ่อนอยู่นั้นได้ เช่น การซ่อนข้อความไว้ในไฟล์รูปภาพ โดยการแทนที่ข้อมูลในบิตสุดท้ายของแต่ละพิกเซลด้วยบิตของข้อความที่เป็นความ ลับ