ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E |  F  | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

F

Published On  07.10.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Full Operation Test

 

เป็นการทดสอบแผน BCP โดยการปิดระบบจริง เพื่อทดสอบว่าแผน BCP ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งก่อนจะดำเนินการต้องมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี เนื่องจากหากไม่สามารถกู้คืนระบบขึ้นได้จะเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อองค์กร