ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N |  O  | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

O

Published On  02.10.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

OSSTMM

เป็น penetration testing วิธีหนึ่งซึ่งได้รับความนิมอย่างแพร่หลาย เนื้อหาอธิบายถึงขั้นตอน วิธีทดสอบ ค้นหาช่องโหว่ของระบบ ย่อมาจาก Open-Source Security Testing Methodology Manual โดย ISECOM