ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O |  P  | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P

Published On  02.10.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Promiscuous mode

เป็น mode ที่รับทุกแพ็กเกตที่ส่งมายังเน็ตเวิร์คการ์ด ทั้งที่ destination Mac Address เป็นของเครื่องตัวเองและไม่ใช่ของเครื่องตัวเอง