ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L |  M  | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

M

Published On  01.10.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Metadata

คือข้อมูลที่ใช้สำหรับอธิบายรายละเอียดของข้อมูลอื่น เช่น Metadata ในรูปถ่ายจากก ล้องดิจิทัล อาจจะประกอบไปด้วยข้อมูลวันเวลาที่ถ่าย หรือชื่อรุ่นของกล้องที่ถ่าย ถ้าเป็นไฟล์เอกสาร อาจจะประกอบไปด้วยชื่อผู้สร้างไฟล์ หรือถ้าเป็นไฟล์เพลง อาจจะประกอบไปด้วยชื่อเพลง ชื่อศิลปิน ชื่ออัลบัม เป็นต้น

อ้างอิง http://www.techterms.com/definition/metadata