ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L |  M  | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

M

Published On  25.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Multipart Virus

เป็นไวรัสคอมพิวเตอร์แบบผสมที่รวมเอาการทำงานของไวรัสหลายๆ แบบไว้ในตัวของมัน สามารถแพร่กระจายได้ในไฟล์ และในโปรแกรม