ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N |  O  | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

O

Published On  25.09.2012 (9 ปีที่ผ่านมา)

OpenSSL(Open Socket Secure Layer)

โปรโตคอลที่ทำงานผ่านทางพอร์ต 443 หรือ https ซึ่งโปรโตคอลนี้จะทำการเข้ารหัสข้อมูลจากเครื่อง client ที่มีการส่งข้อมูลไปยัง Server โดยที่ระหว่างทางนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสทำให้ยากแก่การขโมยข้อมูล