ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N |  O  | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

O

Published On  25.09.2012 (9 ปีที่ผ่านมา)

OpenBSD

คือระบปฏิบัติการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและมีลักษณะเหมือนยูนิกซ์ โดยจุดเด่นที่สำคัญคือเรื่องความปลอดภัยและความถูกต้องของซอร์สโค้ด