ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |  Q  | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Q

Published On  25.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

QR-Code (Quick Response Code)

หรือ 2D Barcode คือ รหัสการใช้งานชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมขาวดำ และสามารถจัดเก็บข้อมูลลักษณะตัวอักษรได้ คิดค้นโดยบริษัทญี่ปุ่น Denso-Wave ใช้เพื่อเป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์