ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N |  O  | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

O

Published On  25.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Open Proxy Server

เป็นลักษณะการตั้งค่าบริการ Web Proxy ที่ไม่เหมาะสม ที่ยินยอมให้ผู้ใช้งานทั่วไปเรียกใช้งาน Web Proxy ดังกล่าวได้โดยไม่มีกระบวนการจำกัดหรือป้องกันการแอบใช้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถใช้เป็นช่องทางในการกระทำความผิดหรือใช้ โจมตีระบบอื่นๆได้ง่ายขึ้น