ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F |  G  |  G  | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

G

Published On  20.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

GIS : Geographic Information System

ระบบข้อมูลสารสนเทศ สำหรับข้อมูล ที่ถูกออกแบบเพื่อใช้งานด้านภูมิศาสตร์โดยเฉพาะ โดยหัวใจหลัก และ ความสามารถของระบบ GIS นี้จะขึ้นอยู่กับ ระบบแผนที่, ระบบวิเคราะห์สถิติ และระบบฐานข้อมูล