ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E |  F  | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

F

Published On  20.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Framework(Software)

โครงสร้างที่ประกอบด้วยความสามารถ และ การทำงานพื้นฐานที่มีไว้เพื่อลดความซ้ำซ้อน และความผิดพลาดในการทำงานของ Application และช่วยให้ Application ที่ถูกสร้างมีโครงสร้างที่เป็นระเบียบ