ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA |  B  | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B

Published On  12.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Blog (17 สิงหาคม 2555)

Blog มาจากศัพท์คำเต็มว่า Weblog ซึ่ง Weblog หมายถึงการ report การทำงานที่เกิดขึ้นต่อกิจกรรมใดๆของ web นั้นๆ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการการทำงานในแต่ละส่วนที่กำลังดำเนินการ ซึ่ง Blog ถูกนำมาเรียกและใช้การออกเสียงให้คล้ายกันกับ Weblog โดยมี concept การใช้งานที่คล้ายคลึงกันคือ Blog ทำหน้าที่เสมือน Diary ส่วนตัวที่ใช้แจ้งหรือจดบันทึกความเป็นไปในแต่ละช่วงเวลาของผู้บันทึก ซึ่งในที่นี้ถูกเรียกว่า Blogger

Blog สามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็น Online Diary ส่วนบุคคล ซึ่งการทำงานของ Blog จะทำหน้าที่ในการแสดงรูปแบบเนื้อหาในแต่ละวันแยกตามช่วงเวลาซึ่งคล้ายกับเป็น Homepage ส่วนตัวโดยสามารถแยกการเข้าถึงได้ตาม calendar ในแต่ละเดือนทำให้การจัดหมวดหู่หรือลำดับสามารถทำได้อย่างเป็นระเบียบ

Blog ยังมีคุณลักษณะเด่นอีกเรื่องคือการการการโต้ตอบให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาที่ถูกบันทึกไว้ เป็นการแชร์กันในเชิงความคิด คือ การที่เราสามารถแสดงความคิดเห็นของเราใส่ในบทความที่เราเขียน และเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้แสดงความคิดเห็น หรือติชม (Comment) ได้