ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA |  B  | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B

Published On  12.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Byte

ย่อมาจาก Binary digit Eight, จำนวนของหน่วยความจำ 8 บิตที่ใช้เก็บตัวอักขระ 1 ตัวจะเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้ เนื่องจากไบต์แทนค่าหน่วยความจำได้น้อยมากจึงมักจัดกลุ่มเป็นกิโลไบต์ (KB – 1,048,576 ไบต์) และกิกะไบต์ (GB – 1,073,741,824 ไบต์) เพื่อความสะดวกในการบอกความจุของหน่วยความจำ คำว่า "Byte" (ไบต์) หมายถึงหน่วยความจำของอุปกรณ์ต่าง ๆเช่นโทรศัพท์มือถือ พีดีเอ เมมโมรี่การ์ด กล้องดิจิทัล เครื่องเล่นเพลง MP3 เป็นต้น โดยแบ่งเป็น Mega Byte (MB), Kilo Byte (KB), Giga Byte (GB) เรียงตามลำดับความจุ อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือรุ่นหนึ่งมีหน่วยความจำภายใน 128 MB รองรับเมมโมรี่การ์ดขนาด 1 GB เป็นต้น หรือเทียบง่าย ๆก็คล้ายกับหน่วยวัดน้ำหนักทั่ว ๆ ไปที่เป็น กรัม ขีด กิโลกรัมและตันนั่นเอง
[ที่มา : www.gooab.net]