ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA |  B  | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B

Published On  12.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Business Card Reader

โปรแกรมที่ใช้อำนวยความสะดวกในการจดจำชื่อและเบอร์โทรศัพท์ด้วยการถ่ายรูปนามบัตรของคนที่ต้องการจากนั้นโปรแกรมจะทำการบันทึกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ลงใน Phone Book ให้ทันทีซึ่งติดตั้งมาไว้ในสมาร์ทโฟนบางรุ่นและสามารถดาวโหลดเพิ่มได้สำหรับรุ่นที่ไม่มีโปรแกรมนี้
[ที่มา : www.gooab.net]