ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA |  B  | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B

Published On  12.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Bug

ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากขั้นตอนหรือการเขียนโปรแกรมทั้งในฮาร์ตแวร์และซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นผลให้ทำงานผิดพลาดไป ไม่เป็นไปตามต้องการถ้าปัญหาเกิดขึ้นในซอฟต์แวร์ก็แก้ไขโดยแก้ไขโปรแกรมถ้าเกิดกับฮาร์ตแวร์ก็ต้องออกแบบและสร้างวงจรกันใหม่ข้อผิดพลาดบางอย่างอาจทำให้โปรแกรมหยุดทำงานหรือข้อมูลหายไปบางอย่างอาจเพียงแค่รบกวน และส่วนมากอาจจะไม่เคยสังเกตเห็น   คำนี้มีที่มาจากคอมพิวเตอร์ในยุคแรกที่ยังเป็นกึ่งเครื่องกลกึ่งเครื่องไฟฟ้าเกิดปัญหาขึ้นมาและตรวจสอบพบว่ามีสาเหตุมาจากมีแมลงไปเกาะอยู่ระหว่างตัวเชื่อม 2 ตัวภายในเครื่องและทุกโปรแกรมอาจจะมีบัก (bug) ได้
[ที่มา : www.gooab.net]