ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D |  E  | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E

Published On  11.09.2012 (9 ปีที่ผ่านมา)

e-Manifest

คือ ระบบรายงานยานพาหนะเข้า – ออก แบบไร้เอกสาร โดยผู้ประกอบการที่เป็นสายเรือ, ตัวแทน, หรือเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์ จะต้องทำการส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมศุลกากร และการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ที่มา : บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด  
 
[http://www.netbay.co.th/revise1/TH/e-manifest.htm# ]