ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA |  B  | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B

Published On  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Bookmark

Bookmark
บุ๊คมาร์ก, ที่คั่นหนังสือ, ตำแหน่งที่ระบุไว้เพื่อเรียกใช้งานในคราวถัดไป, ในบางโปรแกรมผู้ใช้สามารถกำหนดตำแหน่งบุ๊คมาร์กในไฟล์เพื่อกลับไปแก้ไขในตำแหน่งที่ระบุนั้นได้อย่างรวดเร็ว, ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานบันทึกไว้
[ที่มา : www.gooab.net]