ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA |  B  | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B

Published On  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Bmp

BMP
นามสกุลของแฟ้มที่บอกว่าแฟ้มนี้เก็บภาพกราฟิกแบบบิตแมปที่ใช้บนวินโดวส์ได้เนื่องจากโปรแกรมวินโดวส์ส่วนมากจะสร้าง แสดงผลข้อมูลในแฟ้มแบบนี้ได้
[ที่มา : www.gooab.net]