ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA |  B  | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B

Published On  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Bluetooth

Bluetooth
บลูทูธ, เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล จาก Bluetooth Special Interest Group ( www.bluetooth.com ) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1998 โดยบริษัทชั้นนำอย่าง Ericsson, IBM, Intel, Nokia เทคโนโลยีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งข้อมูลระยะสั้น, รัศมีประมาณ 10 เมตร โดยใช้คลื่นวิทยุไปยังอุปกรณ์ไร้สาย (เช่น เครื่องแล็ปท็อป, PDA, โทรศัพท์เคลื่อนที่)
[ที่มา : วิชาการดอทคอม www.vcharkarn.com]