ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA |  B  | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B

Published On  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Black Berry

Black Berry
คือระบบการรับ-ส่งอีเมล์และข้อความบนโทรศัพท์มือถือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่รองรับการใช้งานในรูปแบบเอกสารและอีเมล์โดยเฉพาะ จึงสามารถใช้อีเมล์ไร้สายในรูปแบบ push based ตลอดจนผ่านเข้าถึงข้อมูลองค์กรธุรกิจได้อย่างปลอดภัยพร้อมอ่านข้อมูลได้ตลอดเวลาแบบที่เป็น real time โดยผ่านระบบ GPRS ซึ่งบริการนี้จะเป็นลักษณะเชื่อมต่อตลอดเวลา จึงเหมาะกับรูปแบบการใช้งานในองค์กร โดยทรูและเอไอเอสได้นำบริการนี้มาใช้กับลูกค้ากลุ่มดังกล่าวแล้ว
[ที่มา : วิชาการดอทคอม www.vcharkarn.com]