ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA |  B  | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B

Published On  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

bitmapped image

bitmapped image
ภาพที่เกิดจากรูปแบบการรวมตัวของพิกเซล ตัวอย่างเช่นโปรแกรมทาสี แมคเพนต์ หรือพีซีเพนต์บรัช ที่สร้างภาพแบบบิตแมปขึ้นมาภาพแบบนี้แก้ไขได้ยาก เพราะต้องแก้ไขทีละจุด
[ที่มา : www.gooab.net]