ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA |  B  | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B

Published On  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

bitmapped font

bitmapped font
ชุดตัวอักขระที่มีรูปแบบและขนาดเฉพาะตัวอักขระแต่ละตัวจะกำหนดรูปแบบของจุดเอาไว้ในรูปของแมทริกซ์คอมพิวเตอร์จะเก็บชุดของบิตแมปอย่างสมบูรณ์ขอบแต่ละฟอนต์ที่คุณใช้อยู่ในเครื่องเอาไว้เมื่อคุณพยายามจะขยายฟอนต์ ฟอนต์จะเริ่มมีรอยหยักมากขึ้น และเมื่อใช้ฟอนต์แบบบิตแมปคุณต้องใช้ที่ว่างบนดิสก์และหน่วยความจำเป็นจำนวนมาก
[ที่มา : www.gooab.net]