ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA |  B  | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B

Published On  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Bitmap

Bitmap
ภาพกราฟิกที่เกิดมาจากจุดแสงเล็ก ๆ ที่เรียกว่า พิกเซล (pixel) ภาพจะคมชัดขึ้นตามจำนวนพิกเซลที่มีภาพกราฟิกที่สร้างขึ้นมาโดยใช้โปรแกรมระบายสี เช่น แมคเพนต์ หรือพีซีเพนต์บรัชซึ่งประกอบด้วยจุดหลาย ๆ จุด หรือพิกเซลหลายพิกเซลแทนที่จะเป็นชุดเส้นตรงหรือเวกเตอร์การปรับขนาดของภาพบิตแมปที่ไม่เพี้ยนหรือไม่มีรอยหยักทำได้ยากนอกจากนี้ยังใช้เนื้อที่บนดิสก์และหน่วยความจำมากมายภายบิตแมปสีต้องการข้อมูลควบคุมภาพมากกว่าภาพแบบสีเดียว โปรแกรมสแกนเนอร์และโปรแกรมจับภาพบนจอ ก็ให้ภาพแบบบิตแมปด้วยเช่นกัน
[ที่มา : www.gooab.net]